Yazarlarımız
Tüm Yazılar

Üyelik


Kimler Sitede
Şu anda 1 konuk çevrimiçi,
Sayaç Bugün
Bugün Gelen Ziyaretçi:
3
Sayaç Bugün
Bugünkü Sayfa Gösterimi :
3
Sayaç Bugün
Dün Gelen Ziyaretçi:
21
Sayaç Bugün
Dünkü Sayfa Gösterimi:
39
Sayaç Bugün
Toplam Gelen Ziyaretçi:
1426215
Sayaç Bugün
Toplam Sayfa Gösterimi:
12552885

En Çok Okunan Yazılar

En Yeni Yazılar


Atatürk ve Türkiye
Anasayfa
Fotoğraf ve Videolar
Künye
İletişim

Dernek Tüzüğü

Eklenme Tarihi: 31.8.2010

MADDE 1-Derneğin Adı: Kurşunlu Köyü Çevreyi Koruma Güzelleştirme ve Yardımlaşma Derneği ‘dir.
Derneğin Kısa Adı Kur- Köder’dir. Derneğin merkezi KURŞUNLU Köyü’dür
Derneğin Şubesi yoktur.

Derneğin Amacı

MADDE 2-Derneğin Amacı: Bilecik İli Gölpazarı ilçesine bağlı köylerin sosyal, kültürel ve eğitim alanlarında gelişmesine katkı sağlamak, ekonomik alanda kalkındırmak, Toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak, Sair zamanlarda ve tabi afet gibi zamanlarda ihtiyaç sahiplerine gıda, sağlık, eğitim, giyim, barınma, yakacak, temizlik vb. ayni ve nakdi her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmaktır.
Dernek, hiçbir şekilde siyasetle uğraşmaz. Bütün siyasi oluşumlara aynı mesafededir.

Derneğin Amacını Gerçekleştirmek için yapılacak faaliyetler, faaliyet konuları ve biçimleri

a) Köylerde yetiştirilmekte olan ürünlerin verimliliğini ve kalitesini arttırmak amacı ile toprak ve su tahlilleri yapmak, eğitim ve rehberlik hizmetleri sunmak, yöreyle ilgili alternatif tarım ürünlerini araştırmak, köylünün yetiştirdiği tarım ürünlerinin tanıtımını, dağıtımı, tüketimi ve pazarlamasına yönelik rehberlik yapmak, bu yönde kooperatiflerin kurulmasına yardımcı olmak.

b) Tarım ve hayvancılıkta kullanılan araç, gereç ve makinelerle ilgili gelişmelerden köylüleri haberdar etmek. temininde yardımcı olmak, Tarım, hayvancılık ve su ürünleri alalarında ürünleri çeşitlendirme ve geliştirme, ekolojik tarımı ve seracılığı yaygınlaştırmak,

e) Köylerde içmeler. şifalı sular ve kaplıca gibi tabii kaynakların değerlendirilmesi adına çalışmalarda bulunmak,

d) Bilecik’in tanıtımını yapma ve turizmini geliştirmek içi faaliyette bulunmak, geleneksel el sanatlarının canlandırılması ve geliştirilmesi için çalışmalar yapmak,

e) Doğal afetlerde (orman yangını, erozyon, sel. su baskını vb.) yapılması gerekenlerle ilgili bilgilendirici ve eğitici çalışmalarda bulunma, hatıra ormanı, özel orman vb. ağaçlandırma çalışmalarında bulunma, piknik ve oyun alanları oluşturma.

f) Milli ve manevi değerleri güçlendirmek, tarih şuurunu canlandırmak,

g) Sosyal ve kültürel bağları güçlendirerek toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak, İftar çadırları kurmak, fakir ve kimsesizlerin sünnet, nişan, düğün gibi etkinliklerinde masraflarını karşılamak, köylerde sünnet şölenleri düzenlemek, İhtiyaç sahiplerine giyim, kuşam, gıda, barınma, yakacak, temizlik, v.b. ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak.

h) Özürlü, hasta ve bakıma ihtiyacı olan köylülerin tedavilerinin ve bakımlarının yaptırılmasını sağlama. Gönüllü kişiler ve kuruluşlar vasıtasıyla temel sağlık ihtiyaçlarının yerinde karşılanması adına faaliyetlerde bulunma ve bu amaçla sağlık taramaları ve ilaç toplama kampanyaları düzenleme, Koruyucu hekimlik konusunda köylüleri bilgilendirme,

ı) Dernek, Köy çocuklarının eğitim ve öğretimine katkıda bulunma, kitap temini için kampanyalar düzenleme, kalacak yer temin etme, yurt içi ve yurt dışında yüksek lisans, doktora, yabancı dil vb. eğitimlere gönderme, masraflarını karşılama gibi her türlü eğitim ve öğretim yardımında bulunur ve öğrencilere burs verir.

i) Üyeler arasında iletişim, yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak,

j) Dernek, Yol, köprü, çeşme, su şebekesi, dinlenme yeri, oyun parkı, okul park okul, sosyal ve kültürel tesisler, ibadethane vb. yapıları yapar tamir işlerini üstlenir veya yapılmasına veya tamir edilmesine yardımcı olur.

k) Dernek, Tarım, Hayvancılık, sosyal ve kültürel alanlarda köylülerin gelişimini sağlamak için yurt içi ve yurt dışında bulunan diğer derneklerle, vakıflarla, Özel Eğitim Kurumlarıyla, Universitelerle, Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla işbirliği yapabilir, Yurt içinde ve yurt dışında fuar gezileri, kültürel geziler, mesleki ve teknik geziler düzenleyebilir.

l) Dernek, köylüler için okuma yazma kursları, meslek kazandırma kursları, bilgisayar kursları, üniversiteye hazırlık kursları, tarım, su ürünleri, hayvancılık, arıcılık, ipek böceği yetiştiriciliği vb. gibi konularda kurslar açabilir.) Dernek, köylülerin sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak için, seminer, konferans, panel, kermes, konser, sergi, yarışma, piknik, çay partileri, satranç turnuvası, kamp vb. gibi sosyal etkinlikler futbol, basketbol, voleybol turnuvaları vb. gibi sportif etkinlikler, kitap okuma, sinema vb. gibi kültürel etkinlikler düzenleyebilir. Üyelerinden komisyonlar oluşturarak köylere ve / veya köylülere yönelik programlar düzenleyebilir.

n) Dernek, derneğin işlerini yapmak üzere ücretli personel çalıştırabilir. İhtiyaç uyduğunda kişi veya kurumlardan ücretli danışmanlık ve uygulama hizmeti alabilir.

o) Dernek; sosyal tesisler, lokaller, yurt, pansiyon, kitaplık, dershane, okul, kütüphane ve okuma salonları, çocuk hakim yerleri, huzurevi, aş ocağı v.b yerler açabilir, gayrimenkul kiralama, alma, satma, ipotek verme, vb işleri yapabilir

p) Dernek ihtiyacı olan her türlü malı, demirbaşı, motorlu taşıt araçlarını, bilgisayar ve benzerlerini satın alabilir. İhtiyaç fazlası durumda olanını satabilir veya bağışlayabilir.

r) Dernek, yukarıda sayılan amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü sosyal ve kültürel faaliyeti yapar ve organize eder. İktisadi işletme kurar ve işletir. Kooperatif ve vakıf kurar. Yasalara uygun olarak her türlü bağışı (taşıma-taşınmaz mal, gıda, yakacak, giyim, konut, ev eşyası, ve canlı hayvan) kabul eder, yardım toplar.

s) İlgili özel ve tüzel kişilerden ve kamu kurum ve kuruluşlarından her türlü yardim ve destek taleplerinde bulunur.

t) Dernek çalışmalarına maddi ve / veya manevi katkıda bulunan kişi ve kurumlara madalya şilt vb. ödüller verebilir.

u) Dernek çalışmalarını ve çalışma sonuçlarını yazılı, sözlü görüntülü iletişim araçlarından faydalanarak topluma duyurabilir. Dernek faaliyetleriyle ilgili broşürler, kataloglar, tanıtım CD leri kitaplar hazırlayabilir / hazırlatabilir. Gazete, mecmua, dergi gibi sürekli yayınlar ve e-Gazete çıkarabilir. İnternet’te site oluşturabilir.

Derneğin Faaliyet Alanı:


Dernek genel olarak Bilecik İli ve merkez, ilçeler ve köylerinde yaşayanlarla ilgili olup; yangın, sel, tabii afet gibi durumlarda Yurt içinde ve yurt dışında da afetzedelere yardım amaçlı faaliyette bulunabilir.

ÜYELİK Asil Üye

MADDE 3- Dernek amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, Fiil ehliyetine sahip gerçek ve tüzel kişiler bu derneğe üye olma hakkına sahiptirler. Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, üye kayıt defterine kayıt edilir.
Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Fahri / Onursal Üye


MADDE 4- Derneğe önemli ölçüde maddi ve manevi destekte bulunanlar yönetim kuruluyla fahri üye veya onursal üye olarak kabul edilebilir. Fahri üye veya onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar, isterlerse aidat verebilirler.
Üyelerin hakları

MADDE 5- Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Üyeler arasında dil, irk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile zümre ve sınıf farkı gözeten hükümler tüzüğe eklenemez ve eşitliği bozan veya bazı üyelere ayrıcalık tanıyan hükümler konamaz. Hiç kimse derneğe üye olmaya ve demekte üye kalmaya zorlanamaz. Genel kurulda her üyenin bir oy hakki vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

Üyelikten çıkma

 

MADDE 6-Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla istifa hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlandırılmış sayılır. Ayrılma üyenin birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma


MADDE 7 - Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:
a) Derneğin aleyhine, amaçlarına aykırı faaliyet gösterenler
b) Hareket veya sözleriyle derneği küçük düşürenler,
c) Yönetim Kurulunca istenilen yazılı savunmaları vermemeleri veya Savunmalarının uygun görülmemesi halinde,
d) Üye olma şartlarını kaybedenler,
e) Verilen görevlerden sürekli kaçanlar
d) 2 yıl üst üste aidatlarını ödemeyenler, Aidat borçlarını yazılı ihtara rağmen 1 Ay içinde ödemeyenler, yönetim kurulu kararınca üyelikten çıkarılır.

Üyelikten çıkarılanların ilk genel kurul toplantısında itiraz hakkı olup, bu konudaki genel kurul kararı kesindir.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlıklarında hak iddia edemezler, Önceden derneğe yapmış oldukları yardım ve aidatları geri isteyemezler.

DERNEK ORGANLARI


MADDE 8 - Derneğin organları şunlardır
1) Genel kurul.
2) Yönetim kurulu.
3) Denetleme kurulu
4) Dernek sekreterliği Dernek başka organlarda oluşturabilir. Ancak genel kurul ve denetleme kurulunun görev ve yetkileri bu organlara devredemez.

 

GENEL KURUL


MADDE 9 - Genel Kurul, derneğin en yetkili organıdır. Genel Kurul derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.
Genel kurul;


a. Olağan Genel Kurul, Kuruluşu müteakiben üç yılda bir Aralık ayında yönetim kurulunun belirlediği gün yer ve saatte toplanır.

b. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. Olağan Genel Kurul toplantılarının üç yılda bir yapılması mecburidir. Genel Kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Çağrı usulü


Madde 9 - Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır.

 

Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sel toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.


Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz

Toplantı usulü


MADDE 10- Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir.


Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir.

Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

MADDE 11 - Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakki bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci  toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye sayısının iki katından az olamaz.


Genel Kurul toplantısında yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenilen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

MADDE 12 - Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.
1. Dernek organlarının seçilmesi.
2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.
3. Yönetim ve Denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi ve karara bağlanması
4. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülerek, aynen yada değiştirilerek kabul edilmesi.
5. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması yada mevcut aşınmazların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
6. Derneğin federasyona katılması yada ayrılması
7. Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki kuruluşlara üye olarak katılması yada ayrılması
8. Derneğin feshedilmesi
9. Üyelik başvuruları reddedilenlerle, üyelikten çıkarılanların iddialarının karara bağlanması
10. Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.
11. Yönetim kurulunca teklif edilen önerileri inceleyerek karara bağlamak

YÖNETİM KURULU


MADDE 13 - Yönetim Kurulu, Genel Kurul Tarafından üç sene müddetle seçilen beş asil ve beş yedek üyeden oluşur. Genel Kurulca gizli oy açık tasnifle seçilir.


Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse, Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri yada

Denetleme Kurulu üyeleri tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.


Çağrının yapılmaması halinde demek üyelerinin birisinin başvurusu üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak demek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.


Yönetim Kurulu seçimden sonraki ilk toplantısında, bir Yönetim Kurulu Başkanı, bir Başkan Yardımcısı ve bir sayman seçer. Çalışma usulünü tespit eder. Yönetim Kurulu demek üyeleri arasından veya ücretli olarak dışarıdan bir genel sekreter atayabilir. Yönetim kurulunun diğer üyelerine görev dağılımı yapılır.

 

Yönetim kurulu Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır Bulunmasıyla en az ayda bir toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır.

MADDE 14 - Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir.
1. Tüzükte yazılı amaçların gerçekleştirilmesi için her türlü kararı almak ve uygulamak, genel kurul kararlarını yerine getirmek.
2 . Derneği idare ve temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerine veya üçüncü şahıslara yetki vermek.
3. Demeğe yapılan üyelik başvurularını karara bağlamak, fahri/onursal üyelik payesi vermek, üyelikten çıkarma hususunda karar vermek,
4. Derneğin üyeleri arasından veya ücretli olarak atanan genel sekreterin çalışma usul ve esaslarını tayin ve tespit etmek.
5. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin hesapları yapmak ve gelecek döneme ilişkin bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak.
6. Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınır, taşınmaz mal satın almak, demeğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesisi inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, demek lehine rehin, ipotek veya ayni haklar tesis etmek,
7. Derneğin her türlü işlerini yürütecek danışmanları atamak, personeli işe almak ve gerektiğinde işlerine son vermek,
8. Aidat ve bağış toplamak için yetki belgesi düzenlemek, ilgilisine vermek,
9. Kanunun ve dernek tüzüğünün kendisine verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

MADDE 15 - Yönetim Kurulu Başkanının görev ve yetkileri şunlardır;
1. Derneği adli idari ve sair mercilere karşı temsil etmek.
2. Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
3. Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.


MADDE 16 -Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Başkan olmadığı taktirde ona vekaleten onun tüm yetkilerini kullanır. Ayrıca başkanın kendisine verdiği diğer yetkileri kutlanır.


MADDE 17- Dernek genel sekreterinin görev ve yetkileri şunlardır; Derneğin büro islerini tanzim ve idare eder. Dernek defterlerinin muntazam tutulmasını nezaret eder. Derneğin bilimum hizmet yükümlülüklerinin kanunlara ve mevzuatlara uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak.


MADDE 18 -Dernek Muhasibinin görev ve yetkileri şunlardır; Dernek gelirlerinin toplanmasından, harcamaların ve gelirlerinin tutulmasından sorumludur. Dernek adına mutat harcamaları yapmaya yetkilidir.

DENETLEME KURULU


MADDE 19 - Denetleme Kurulu 3 asil 3 yedek üyeden oluşur. Genel Kurulca üç yıllığına seçilir. En çok oyu alan üye kurul başkanı olur. Denetleme Kurulu asıl üyeliğinde boşalma olduğu zaman yedek üyeler oy çokluğu sırasına göre çağrılır.

Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri;
1. Derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini,
2. Defter, hesap ve kayıtların kanunlara ve dernek tüzüğüne uygun tutulup tutulmadığını, yılda bir denetlemek ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunmak.
3.Denetim kurulu üyelerinin istemesi halinde her türlü bilgi belge ve kayıtların dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yeleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Genel kurul sonuç bildirimi


MADDE 20 - Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir.
Genel kurul sonuç bildirimleri, dernek yönetim kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu
üyesi tarafından da yapılabilir. Bildirimin yapılmamasından yönetim kurulu başkanı sorumludur.

DERNEĞİN GELİRLERİ


MADDE 21 - Derneğin gelirleri aşağıda sayılmıştır.
a. Giriş ve Üye aidatı
b. Dernekçe yapılan sesli, görüntülü ve yazılı her türlü yayınlardan, tertiplenen temsil, konser, yarışma, halk oyunları gösterisi, kurs, konferans, gezi, kamp, kimlik belgesi, takvim, ajanda, v.b. faaliyetlerden elde edilecek gelirler.
e. Derneğin malvarlığından elde edilecek gelirler.
d. Derneğe ait işletmelerden elde edilecek gelirler.
e. Gerçek ve tüzel kişilerin yaptığı bağış, her türlü nakdi ve ayni yardımlar
f. Toplanacak bağış ve yardımlar.
g. Yurtdışından yapılacak bağış ve yardımlar.
h. Diğer gelirler

GİRİŞ VE ÜYELİK AİDATI

MADDE 22 - Üye Giriş aidatlarını ve aylık aidat miktarını yönetim kurulu belirler. Üyeler yıllık aidatlarını peşin verebilecekleri gibi aylık olarak da verebilirler.


GELİR VE GİDERDE USUL


MADDE 23 - Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirinin banka aracılığıyla tahsil edilmesi halinde, banka dekontu veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi har belgeleri ile yapılır.


Ancak, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeler için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için Gider Makbuzu düzenlenir.

Dernek, tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından demeğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.bu belgeler; dernekler yönetmeliğinde belirtilen biçimde ve ebatta yönetim kurulu kararıyla bastırılır.

Dernek tarafından bastırılacak alındı belgeleri, dernekler yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde bastırılır.
Dernek adına gelir tahsil edilecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtmek suretiyle yönetim kurulu kararıyla tespit edilir.

Gelirlerin teslim edilmesi


MADDE 24 - Dernek adına gelir tahsil etmekle yetkili olan kişiler, tahsil ettikleri paraları otuz gün içerisinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar.
Ancak, mevzuatta belirtilen tutarı geçenler, 30 otuz günlük süreyi beklemeksizin tahsil ettikleri parayı en geç iki iş günü içinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar.Dernek kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir.

Saklama süresi

MADDE 25 - Defterler hariç olmak üzere, dernekler tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

TUTULACAK DEFTERLER


MADDE 26 - Dernek işletme hesabı defteri tutar. Ancak mevzuatta belirtilen brüt gelir haddi aşılırsa bilanço esasına göre defter tutulur. Yönetim kurulu kararıyla da bilanço esasına dayalı defter tutulabilir. Dernek ticari işletme açarsa, vergi usul kanununa göre bu ticari işletme için de defter tutar.


MADDE 27 - Dernek tarafından tutulacak defterler:
a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, demeğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir.
Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıktan veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
5) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6) Alındı Belgesi Kayıt Defteri : Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1) (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 acı alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutulması
durumunda da tutulur.
2) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

KAYIT USULÜ

MADDE 28 -Demekte tutulacak defter ve kayıtların Türkçe olarak tutulur. Defterler mürekkepli kalemle yazılır.
Defterler bilgisayar ortamında da tutulabilir. Ancak form veya sürekli form şeklinde tutulacak defterler, kullanılmaya başlamadan önce her bir sayfasına numara verilerek ve onaylatılarak kullanılabilir.

Onaylı sayfalar kullanıldıktan sonra defter haline getirilerek muhafaza edilir. Yevmiye defteri maddelerinde yapılan yanlışlar ancak muhasebe kurallarına göre düzeltilebilir.

Diğer defter ve kayıtlara rakam ve yazılar yanlış yazıldığı takdirde düzeltmeler ancak yanlış rakam ve yazı okunacak şekilde çizilmek, üst veya yan tarafına veya ilgili bulunduğu hesaba doğrusu yazılmak suretiyle yapılabilir. Yanlış rakam ve yazının çizilmesi halinde, bu rakam ve yazıyı çizen tarafından paraflanır.Defterlere geçirilen bir kayıt; kazımak, çizmek veya silmek suretiyle okunamaz hale getirilemez.

Karar defterinin sayfa sonunda imza için bırakılan bölümü hariç defterlerin satırları, çizilmeksizin boş bırakılamaz ve atlanamaz.
Ciltli defterlerde, defter sayfaları ciltten koparılamaz.
Tasdikli form veya sürekli form yapraklarının sırası bozulamaz ve bunlar yırtılamaz.
Derneklere ait belgeler, kaydedildikleri defterdeki kayıt sırasına uygun olarak numaralandırılır ve dosyalanarak saklanır.

KAYIT ZAMANI


MADDE 29 -İşlemler, defterlere günlük olarak kaydedilir. Ancak, gelir ve gider kayıtları;
a) İşlemlerin, işin hacmine ve gereklerine uygun olarak muhasebe düzeni ve güvenliğini bozmayacak bir süre içinde kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtlar on günden fazla geciktirilmez.

b) Kayıtlarını devamlı olarak muhasebe fişleri ve bordro gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan belgelere dayanarak tutan derneklerde, işlemlerin bunlara kaydedilmesi, deftere işlenmesi hükmündedir. Ancak bu kayıtlar, işlemlerin esas defterlere kırkbeş günden daha geç intikal ettirilmesine imkan vermez. Dernek defterlerinin denetim amacıyla istenmesi halinde, kırkbeş günlük sürenin dolması beklenmeden kayıtların işlenmesi zorunludur.

Hesap Dönemi

MADDE 30 -Hesap dönemi, bir takvim yılı olup 01Ocak — 31 aralık arasıdır.

Defterlerin Tasdiki

MADDE 31 - Demekte tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirirler. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz.
Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli fonu yapraklı deflerlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi


MADDE 32 - Kayıtlar İşletme hesabı esasına göre tutulduğu zaman yıl sonlarında (31 aralık) İşletme Hesabı Tablosu düzenlerler.
Bilanço esasına göre defter tutulması halinde yıl sonlarında (31 aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosunu düzenlemeleri yeterlidir.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ:


MADDE 33 :Demekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir.
Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

DERNEK BORÇLANMA USULLERİ:


MADDE 34 - Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile arşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

BEYANNAME VERİLMESİ


MADDE 35 - Dernek yönetim kurulu başkanı, her takvim yılının ilk dört ayı içinde bir önceki yıla ait Dernek Beyannamelerini mülki idare amirliğine vermekle yükümlüdür.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ


MADDE 36 - Tüzük Genel Kurul kararıyla değiştirilebilir. Tüzüğün değiştirilebilmesi için toplantıya katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üyelerinin üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliğine ilişkin karar her halükarda katılanların üçte ikisinin kararıyla alınır.

TEMSİLCİLİK AÇMA FEDERASYON KURMA VEYA ÜYE OLMA:


MADDE 37 - Dernek gerekli gördüğü yerlerde faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir.
Yönetim Kurulu kararıyla federasyon kurabilir veya kurulu bir federasyona üye olabilir. Platformlar oluşturabilir.
Eğitsel ve sanalsal klüpler kurabilir.

DERNEGIN FESHİ:


MADDE 38 - Dernek Genel Kurul kararıyla feshedilebilir. Genel Kurulun fesih kararı verebilmesi için Genel Kurula katılma hakki bulunan dernek üyelerinin en az 2/3 ünün toplantıda hazır bulunması şarttır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

 

Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üyelerinin üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.
Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından yedi gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir.

TASFİYE

MADDE 39 - Genel kurul tarafından fesih kararı verildiğinde; Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır.

Derneğin para, mal ve haklarının devri, son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır.

Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.

 

Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “tasfiye halinde Bilecik ve Köylerini Kalkındırma Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında demeğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır.

Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin borçlu olması halinde alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda borçlulardan alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan para ve mallar tüzükte belirtildiği şekilde devredilir.

Bu derneklerin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.Bu derneklerin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Derneğin feshi veya tasfiyesi halinde tüm mal varlığı yönetim kurulunun belirleyeceği derneklere vakıflara veya eğitim kurumlarına devrolunur.


Hüküm Eksikliği

 

MADDE 40 - Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve diğer kanunların derneklerle ilgili hükümleri ile dernekler yönetmeliği hükümleri uygulanır.

MADDE 41 - İş bu tüzük 41 (Kırk bir) maddeden ibarettir.

Sende Gönder! Fotoğraf ya da video eklemek için tıklayın.

Yorumlar


Kütüphane

 

Köyünüze ücretsiz şekilde tüm malzemeleri bagış olarak köyünüze kazandırılacak olan kütüphae kurma teklifimizi geri çevirmiş olmanızdan dolayı duyduğum üzüntüyü belirtmek isterim.Pınar Dengiz
20.03.2014 tarihinde pınar dengiz tarafından yazıldı.

Bu içerik bugün 1 kez, toplam da 2129 kez okundu.